Kinder- & Jeugd GGZ

Dyslexie Kinderen

Dyscalculie

Dyslexie volwassenen

Maak je keuze

De hulpverlening van OCRN

Het team van dr. Frederiec Withaar biedt Kinder - & Jeugd GGZ (0 - 18 jaar) met een gespecialiseerd Infantteam en mogelijke thuisbegeleiding (IPG). Dr. Astrid Menninga is hoofd van de Afdeling Specialistische Dyslexiezorg. Vanaf het eerste contactmoment merken kinderen, jongeren en hun ouders gastvrijheid en professionaliteit op. Een liefdevolle benadering en een moderne, georganiseerde omgeving gaan samen op. Het cliƫnttevredenheidscijfer is 8.3.

Ga direct naar

Kinder- & Jeugd GGZ

OCRN biedt onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met psychische problemen. Ouders en/of andere opvoeders (zoals de school) worden nauw bij de diagnostiek en (eventuele) behandeling betrokken. Behandelgebieden: angst, trauma, depressie, ADHD, autisme spectrum stoornissen, hechtingsproblemen, onverklaarde lichamelijke klachten, schoolweigering, zindelijkheidsproblemen en gedragsproblemen. Speciaal voor kinderen van 0 tot 6 jaar is het Infantteam opgericht. Behandeling bij OCRN vindt plaats door een gespecialiseerd team. Dr. Frederiec Withaar is directeur zorg.

Ga direct naar

Dyslexie Kinderen

Dyslexie is een complexe leerstoornis en vraagt om een specialistische behandeling waarbij zowel oog is voor de technische aspecten van het lezen en schrijven als voor het sociaal-emotionele functioneren van het kind. Niet zelden is sprake van faalangst en een negatief zelfbeeld. De behandeling die geboden wordt door OCRN is zeer effectief, zo blijkt uit onderzoek onder supervisie van prof. dr. A.E.M.G. Minnaert van de Rijksuniversiteit Groningen. Behandeling vindt plaats door een gespecialiseerd team. Dr. Frederiec Withaar is directeur zorg en dr. Astrid Menninga is hoofd van de Afdeling Dyslexiezorg.

Ga direct naar

Dyscalculie behandeling bij OCRN

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de basisvaardigheden van het rekenen. De hardnekkigheid blijkt uit de discrepantie tussen inspanning en resultaat, zonder dat daar een verklaring (bijvoorbeeld onvoldoende of 'slecht' onderwijs) voor te vinden is. De automatisering van de basisvaardigheden komt ook na langdurig en herhaald gericht oefenen niet op gang. Behandeling vindt plaats door een gespecialiseerd team. Dr. Frederiec Withaar is directeur zorg.

Ga direct naar

Dyslexie volwassenen

Hebt u altijd al moeite gehad met lezen en schrijven en is daar in het verleden onvoldoende aandacht voor geweest? Wilt u weten of sprake is van dyslexie? OCRN heeft een specialistische afdeling voor onderzoek en (mogelijke) behandeling van dyslexie waarbij zowel oog is voor de technische aspecten van het lezen en schrijven als voor het sociaal-emotioneel functioneren. Niet zelden is sprake van schaamte, forse faalangst en een negatief zelfbeeld. Dr. Frederiec Withaar is directeur zorg en dr. Astrid Menninga is hoofd van de Afdeling Dyslexiezorg. Het dyslexieteam van OCRN helpt u graag verder.

Ga direct naar

Kortdurende zorg als het kan, langer als het nodig is.

OCRN is een praktijk voor kinderen en jongeren met psychische problemen zoals angst, depressie, trauma, ADHD, autisme spectrum stoornissen, hechtingsproblemen, onverklaarde lichamelijke klachten, gedragsproblemen, dyslexiezorg en dyscalculiezorg. De zonnebloem staat voor kleur, kracht om te groeien door warm en aandachtsvol contact. Bij OCRN werkt een toegewijd team van kinder- & jeugdpsychiaters, (kinder)artsen, psychologen, orthopedagogen en neurolinguïsten. OCRN is door het Keurmerkinstituut HKZ-gecertificeerd. De kwaliteit van de dyslexiezorg is erkend door het Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). 
Kinder - & Jeugd GGZ
Dyslexiezorg

Diverse locaties in Noord-Nederland

Centraal postadres

OCRN
Postbus 8159
9702 KD Groningen

OCRN Hoogezand

Vestiging
Molendijk 11
9601 LH Hoogezand
Tel. (0598) 820 999
Fax. (050) 820 02 36
hoogezand@ocrn.nl

OCRN Nieuw-Roden

(Dyslexiezorg) OBS De Poolster
Zevenhuisterweg 3
9311 VA Nieuw- Roden
Tel. (0592) 710 483
Fax. (050) 820 02 36
assen@ocrn.nl

OCRN Groningen

Hoofdlocatie Groningen
Paterswoldseweg 802
9728 BM Groningen
Tel. (050) 750 13 49
Fax. (050) 820 02 36
groningen@ocrn.nl

OCRN Assen

Hoofdlocatie Drenthe
Balkendwarsweg 3
9405 PT Assen
Tel. (0592) 710 483
Fax. (050) 820 02 36
assen@ocrn.nl

OCRN Leeuwarden

Hoofdlocatie Friesland
Balthasar Bekkerwei 96
8914 BE Leeuwarden
Tel. (058) 711 33 11
Fax. (050) 820 02 36
leeuwarden@ocrn.nl

OCRN Slochteren

(Dyslexiezorg)
Hoofdweg 1-II
9621 AL Slochteren
Tel. (050) 750 13 49
Fax. (050) 820 02 36
groningen@ocrn.nl
Direct aanmelden