Tarieven particuliere zorgOCRN verricht particuliere dyslexiezorg en/of dyscalculiezorg voor:
  • kinderen in de leeftijd van de basisschool,
  • leerlingen voortgezet onderwijs,
  • volwassenen.
Dycalculie-onderzoek: alleen bij kinderen in de leeftijd van de basisschool. 

Tarieven vanaf 1 januari 2022:

Dyslexie basisschool
Dyslexie-onderzoek kinderen op de basisschool: €1023,75   
Wanneer er (recent) bij uw kind een intelligentieonderzoek is afgenomen (een verslag van dit intelligentieonderzoek is dan een vereiste), zal het bedrag aangepast worden (€945,-). 
Dyslexiebehandeling (per sessie): €94,50 
 
Dyslexie voortgezet onderwijs en volwassenen
Dyslexie-onderzoek scholieren voortgezet onderwijs/volwassenen: €1207,50
Wanneer er (recent) een intelligentieonderzoek is afgenomen (een verslag van dit intelligentieonderzoek is dan een vereiste), zal dit bedrag aangepast worden (het bedrag wordt dan € 1128,75).
Dyslexiebehandeling (per sessie): €94,50 
 
Dyscalculie basisschool
Dyscalculie-onderzoek kinderen op de basisschool: €1496,25  
Wanneer er (recent) bij uw kind een intelligentieonderzoek is afgenomen (een verslag van dit intelligentieonderzoek is dan een vereiste), zal dit bedrag aangepast worden (€ 1417,50). 
Dyscalculiebehandeling per sessie: €94,50
 
Dyslexie en dyscalculie basisschool
Dyslexie-onderzoek + dyscalculie-onderzoek kinderen op de basisschool: €1706,25 
Wanneer er (recent) een intelligentieonderzoek is afgenomen (een verslag van dit intelligentieonderzoek is dan een vereiste), zal dit bedrag aangepast worden (€ 1627,50).
 
IQ-test
Intelligentie-onderzoek: €682,50
 
Advies
Consult (bijv. schoolbezoek; ook reistijd) / Intake zonder onderzoek: €94,50/uur

Is de dyslexieverklaring kwijtgeraakt?
Neem gerust contact op met het secretariaat van OCRN. Een kunt een nieuwe verklaring opvragen.
Voor het verstrekken van een nieuwe verklaring worden administratiekosten gerekend: €42,00
Direct aanmelden