Aanmeldroute Drentse gemeenten

De aanmeldroute voor kinderen woonachtig in één van de Drentse gemeenten is als volgt:
 
Algemene informatie
Het dyslexieonderzoek en (afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek) de dyslexiebehandelingen worden volledig vergoed door alle Drentse gemeenten*. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van onderstaande informatie, neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat. Het secretariaat staat u graag telefonisch te woord op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.
Tel. 050 – 7501349.
Per e-mail zijn zij bereikbaar op info@ocrn.nl
 
Aanmeldroute Drenthe
 1. De school vermoedt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie en bespreekt dit met de ouder(s)/verzorger(s)
 2. Na overleg met ouders wordt de leerling aangemeld bij OCRN. Op onze site vindt u de aanmeldformulieren.
 3. OCRN beoordeelt of de aanmelding voldoet aan de criteria.
 4. Indien het dossier en de aanmelding het vermoeden van het bestaan van ernstige enkelvoudige dyslexie bevestigd, wordt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een gespecialiseerd dyslexieonderzoek ingepland.
 5. OCRN meldt -na toestemming van ouder(s)/ verzorger(s)- bij de gemeente dat bij de leerling een dyslexieonderzoek wordt afgenomen.
 6. Het dyslexieonderzoek wordt -nadat OCRN akkoord van de gemeente heeft ontvangen- afgenomen
 7. Als uit het onderzoek blijkt dat sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie wordt in overleg met ouder(s)/verzorger(s) de behandeling ingepland en gestart.
 8. OCRN meldt -na toestemming van ouder(s)/ verzorger(s)- bij de gemeente dat de leerling behandeling zal ontvangen voor ernstige enkelvoudige dyslexie.
 9. De dyslexiebehandelingen worden -nadat OCRN akkoord van de gemeente heeft ontvangen- ingepland.
 10. Ouders ontvangen een kopie van het onderzoeksverslag welke zij aan de leerkracht of de intern begeleider kunnen overhandigen.
 11. De dyslexiebehandelaar neemt -na toestemming van ouder(s)/ verzorger(s)- contact op met school om af te stemmen over de behandeling. Ook is er de mogelijkheid een afspraak in te plannen met één van onze schoolbezoekers, om nader kennis te maken, dan wel verder af te stemmen over de inhoud van de behandeling of specifieke behoeften van de leerling.

* OCRN is gecontracteerd door alle Drentse gemeenten en werkt conform het Document Dyslexiezorg Drenthe.

 
Direct aanmelden