Aanmeldroute Groningse gemeenten

De aanmeldingsprocedure voor de Groningse gemeenten is als volgt:
 
Algemene informatie
OCRN biedt dyslexiezorg conform de afspraken gemaakt in het Convenant dyslexiezorg Groningen. Dit convenant is in gezamenlijkheid tussen vertegenwoordiging van gemeenten, scholen en zorgaanbieders opgesteld en ondertekend.
 
Het dyslexieonderzoek en (afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek) de dyslexiebehandelingen worden volledig vergoed door alle Groningse gemeenten. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van onderstaande informatie, neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat. Het secretariaat staat u graag telefonisch te woord op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.
Tel. 050 – 7501349.
Per e-mail zijn zij bereikbaar op info@ocrn.nl
 
Aanmeldroute Groningen
  1. De school vermoedt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie en bespreekt dit met de ouder(s)/verzorger(s)
  2. De school meldt bij het CJG/ Sociaal Team/WIJ team dat zij in verband met vermoedens van ernstige dyslexie een aanvraag willen indienen  bij een gecontracteerde dyslexiezorgaanbieder (OCRN is een gecontracteerde zorgaanbieder). Dit gebeurt minimaal één week voordat de aanvraag daadwerkelijk wordt ingediend bij de aanbieder
  3. Zonder tegenbericht van het CJG/sociaalteam/wijkteam meldt de school de leerling rechtstreeks aan bij OCRN. Op onze site vindt u de aanmeldformulieren
  4. De dyslexieaanbieder beoordeelt of de aanmelding voldoet aan de criteria en plant in overleg met ouders het dyslexieonderzoek in. De dyslexieaanbieder draagt -na toestemming van de ouder(s) /verzorgers- zorg voor de administratieve aanmelding bij de gemeente
  5. Het dyslexieonderzoek wordt afgenomen
  6. Als uit het onderzoek blijkt dat sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie wordt in overleg met ouders de behandeling ingepland en gestart
  7. Ouders ontvangen een kopie van het onderzoeksverslag welke zij aan de leerkracht of de intern begeleider kunnen overhandigen
  8. De dyslexiebehandelaar neemt -na toestemming van ouder(s)/ verzorger(s)- contact op met school om af te stemmen over de behandeling. Ook is er de mogelijkheid een afspraak in te plannen met één van onze schoolbezoekers, om nader kennis te maken, dan wel verder af te stemmen over de inhoud van de behandeling of specifieke behoeften van de leerling.
Direct aanmelden