Dyslexie volwassenen

Ben je pas heel laat tot het besef gekomen dat sprake zou kunnen zijn van dyslexie, bijvoorbeeld omdat je kind ook dyslexie heeft? Heb je altijd al moeite gehad met lezen en spellen? Is het iets waar je je voor kon en kan schamen? Kon je compenseren met bijvoorbeeld hard werken of met een hoge intelligentie? Dyslexie wordt niet bij iedereen op school geconstateerd. Achteraf zijn vaak de signalen wel te herkennen: altijd moeite gehad met taal, met lezen en schrijven. De juf of meester die maar niet begreep waarom het niet lukte bij jou, want verder was je een slim kind... En zelf begreep je het ook niet zo. Als je volwassen bent kan dat dilemma terugkomen, in je baan en in je vrije tijd. 

Uit: https://www.impulsenwoortblind.nl/kenmerken-dyslexie-volwassenen/

Onderstaande lijst bevat kenmerken die veel mensen met dyslexie herkennen. Deze lijst kan ook van belang zijn voor familieleden, partners, docenten, werkgevers of collega’s die zien dat er bij iemand ‘niet uitkomt wat erin zit’.

Taal
Moeite hebben met lezen en schrijven;
Moeilijkheden ervaren in de letter-klank-koppeling, waardoor het lezen, herkennen en reproduceren van letters en woorden moeite kost;
Storingen ervaren in een woordbeeld of zinsbeeld: de dyslecticus leest of schrijft een verkeerd woord, respectievelijk de grammatica van een gelezen of geschreven zin klopt niet;
Een lagere snelheid van verwerking van de woorden;
Moeilijkheden in andere aspecten van taal, zoals het onder woorden brengen van je verhaal of idee of jezelf presenteren.

Beelddenken
Denken in concepten, in beelden, in associaties. Dit is een manier van denken die heel snel gaat;
Moeite hebben om de kern van je verhaal mondeling of op papier weer te geven;
Moeite hebben om in een vergadering op het juiste moment het goede antwoord te geven terwijl het perfect in je hoofd zit.

Bijkomende problemen
Problemen in de motorische coördinatie;
Moeite met hoofdrekenen of getallen onthouden;
Concentratieproblemen;
Moeite hebben met persoonlijke organisatie, dat wil zeggen moeite met ordenen van bijvoorbeeld je gedachten, je dag, je agenda en met timemanagement.

Gevolgen
Onder je niveau werken, wat de volgende twee aspecten in zich heeft:
Oplossingen weten, maar deze niet goed kunnen verwoorden, waardoor je ‘dommer’ overkomt dan je in werkelijkheid bent;
Oplossingen zien die je baas niet bedenkt en daardoor telkens weer in een conflict terechtkomen;
Faalangstig zijn of paniek ervaren bij het maken van toetsen of schrijven/lezen van teksten;
Ervaren dat “iets er wel in zit, maar er niet uit komt”;
Onzeker zijn of een laag zelfbeeld hebben als gevolg van bovenstaande;
Niet weten wat je specifieke kwaliteiten zijn omdat je je altijd hebt gericht op wat een ander wél kan (goed lezen en schrijven) en jij dus niet.
(bron: Werk en Dyslexie)

 
Direct aanmelden