Dyslexie | Onderzoek en behandeling

Werk en dyslexie: onderzoek en begeleiding
Hebt u moeite met schrijfwerk, is sprake van moeizaam, traag lezen? Dyslexie kan faalangst veroorzaken en gevoelens van machteloosheid maar ook: een drang tot perfectie, creativiteit; compenseren kost vaak veel energie…

OCRN biedt een begeleidingstraject aan gericht op volwassenen die in hun werk tegen problemen aanlopen vanwege dyslexie. Het traject begint met een diagnostisch onderzoek. Hierin wordt uiteraard bekeken of er inderdaad sprake is van dyslexie. In dat geval krijgt de cliënt een dyslexieverklaring. 

Na het diagnostisch onderzoek bespreken we de mogelijkheden voor een behandeling op maat.
 
Dyslexie-onderzoek
Dyslexie-onderzoek, één gesprek om onderzoek te evalueren en over adviezen te praten.
Direct aanmelden