Dyslexieonderzoek


Dyslexie-onderzoek
Voordat wij met een dyslexiebehandeling beginnen, wordt er een diagnostisch onderzoek uitgevoerd, waarbij niet alleen de ernst van de lees- en spellingproblemen wordt ingeschat, maar ook een analyse is gemaakt van de onderliggende problematiek. Ouders en behandelaar krijgen daarmee een redelijk goed idee van de ernst van de dyslexie en van de verwachtingen die ze van een behandeling mogen hebben. Dyslexie-onderzoek dient - bij voorkeur - vroegtijdig in de schoolloopbaan plaats te vinden, zodat effectieve hulp zo vlot mogelijk kan starten. Bij OCRN wordt de diagnostiek van dyslexie volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling (Blomert) uitgevoerd. Deze richtlijnen worden streng gehanteerd omdat OCRN wil werken conform de hoogste kwaliteitseisen. OCRN is aangesloten bij het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD).

OCRN  verricht dyslexie-onderzoek bij:
- kinderen in de leeftijd van de  basisschool;
- leerlingen in het voortgezet onderwijs;
- studenten in het middelbaar beroepsonderwijs,
  hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs;
- volwassenen in werksituaties.
Privacy Sitemap Gerealiseerd door Time2impress
AANMELDEN