Aanmelden
Vragen?
Of klik hier om naar het contactformulier te gaan

Friese gemeenten

De aanmeldroute voor kinderen woonachtig in één van de Friese (met uitzondering van gemeente Leeuwarden) gemeenten is als volgt:
 
Algemene informatie
Het dyslexieonderzoek en (afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek) de dyslexiebehandelingen worden volledig vergoed door alle Friese gemeenten. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van onderstaande informatie, neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat. Het secretariaat staat u graag telefonisch te woord op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur via 050 – 7501349. Per e-mail zijn zij bereikbaar op info@ocrn.nl

Aanmeldroute Friesland (met uitzondering van de gemeente Leeuwarden, zie volgende kopje)
 1. De school vermoedt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie en bespreekt dit met de ouder(s)/verzorger(s)
 2. Na overleg met ouders wordt de leerling aangemeld bij OCRN. Op onze site vindt u de aanmeldformulieren
 3. OCRN beoordeelt of de aanmelding voldoet aan de criteria
 4. Indien het dossier en de aanmelding het vermoeden van het bestaan van ernstige enkelvoudige dyslexie bevestigd, wordt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een gespecialiseerd dyslexieonderzoek ingepland
 5. OCRN meldt -na toestemming van ouder(s)/ verzorger(s)- bij de gemeente dat bij de leerling een dyslexieonderzoek wordt afgenomen
 6. Het dyslexieonderzoek wordt afgenomen
 7. Als uit het onderzoek volgt dat sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, vraagt de verantwoordelijke hoofdbehandelaar -na toestemming van ouder(s)/ verzorger(s)- aan het jeugd- en/of gebiedsteam van de gemeente of de behandeling kan starten
 8. Het jeugd- en/of gebiedsteam van de gemeente geeft - na een positieve beoordeling van het verzoek tot starten met de behandeling- akkoord voor het starten van de behandeling (met inachtneming van de privacyregels)
 9. Samen met ouders wordt de behandeling ingepland
 10. Ouders ontvangen een kopie van het onderzoeksverslag welke zij aan de leerkracht of de intern begeleider kunnen overhandigen
 11. De dyslexiebehandelaar neemt -na toestemming van ouder(s)/ verzorger(s)- contact op met school om af te stemmen over de behandeling. Ook is er de mogelijkheid een afspraak in te plannen met één van onze schoolbezoekers, om nader kennis te maken, dan wel verder af te stemmen over de inhoud van de behandeling of specifieke behoeften van de leerling.
 
De gemeente Leeuwarden heeft de aanmeldroute anders vormgegeven. De aanmeldingsprocedure is als volgt:
 
Algemene informatie
Het dyslexieonderzoek en (afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek) de dyslexiebehandelingen worden volledig vergoed door alle Friese gemeenten. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van onderstaande informatie, neemt u dan gerust contact op met ons secretariaat. Het secretariaat staat u graag telefonisch te woord op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur via 050 – 7501349. Per e-mail zijn zij bereikbaar op info@ocrn.nl
 
Aanmeldroute gemeente Leeuwarden
 1. De school vermoedt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie en bespreekt dit met de ouder(s)/verzorger(s)
 2. Na overleg met ouders wordt de leerling aangemeld bij OCRN. Op onze site vindt u de aanmeldformulieren
 3. OCRN beoordeelt of de aanmelding voldoet aan de criteria. Indien er een vermoeden is van ernstige enkelvoudige dyslexie, wordt de aanvraag -na toestemming van de ouder(s) /verzorgers- doorgestuurd aan de inhoudsdeskundige van de gemeente
 4. De inhoudsdeskundige van de gemeente beoordeelt de aanvraag
 5. OCRN ontvangt bericht over de beoordeling van de aanvraag en bij toestemming van de gemeente om te starten met het dyslexieonderzoek, wordt in overleg met de ouder(s)/ verzorger(s) het dyslexieonderzoek ingepland
 6. Het dyslexieonderzoek wordt afgenomen
 7. Als uit het onderzoek blijkt dat sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie wordt in overleg met ouders de behandeling ingepland en gestart
 8. Ouders ontvangen een kopie van het onderzoeksverslag welke zij aan de leerkracht of de intern begeleider kunnen overhandigen
 9. De dyslexiebehandelaar neemt -na toestemming van ouder(s)/ verzorger(s)- contact op met school om af te stemmen over de behandeling. Ook is er de mogelijkheid een afspraak in te plannen met één van onze schoolbezoekers, om nader kennis te maken, dan wel verder af te stemmen over de inhoud van de behandeling of specifieke behoeften van de leerling.
 1. Privacy
 2. Sitemap
Gerealiseerd door Time2impress    

Menu