Hulpverlening

De zorg van OCRN: Kort als het kan, langer als dit nodig is en altijd vlot in de omgang, respectvol in de benadering en liefdevol in de bejegening.

OCRN is een multidisciplinaire praktijk voor Kinder- en Jeugd GGZ & Dyslexiezorg. De kinder- en jeugdpsychiaters, artsen, psychologen, neurolinguïsten en orthopedagogen werken nauw samen. In de afgelopen twaalf jaar is OCRN een begrip geworden en staat bekend om haar analytische diagnostiek en behandeling in een respectvolle context; die respectvolle houding wordt overigens ook verwacht van de cliënt. OCRN werkt met evidenced based behandelingen; diagnostiek en behandeling zijn gestoeld op wetenschappelijk onderzoek. De cliënttevredenheid ligt voortdurend boven het 'rapportcijfer' 8, bij zowel de ouders als kinderen en jongeren. OCRN is HKZ-gecertificeerd (KIWA) en is zich ervan bewust hier elke dag opnieuw weer invulling aan te moeten geven. Lees meer over de werkwijze van OCRN.
Direct aanmelden