Team Infants | Speciaal voor 0-5

Is er iets met mijn kind aan de hand?
De ontwikkeling van het jonge kind verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Deze periode is kwetsbaar maar biedt ook mogelijkheden tot verandering. Wij werken vanuit de Infant Mental Health visie (IMH). In deze visie staan zwangerschap en de ontwikkeling van het kind in relatie met de ouder centraal.

Voor wie is de hulp?
Ons infantteam richt zich op jonge kinderen van 0 tot 5 jaar en hun ouders/verzorgers met problemen op het gebied van:
 • Psychische problemen en zwangerschap;
 • Trauma’s rondom de zwangerschap of bevalling;
 • De regulatie: slapen, eten, gedrag, huilen;
 • De hechting;
 • Ontwikkelingsproblematiek (bijvoorbeeld een aan autisme verwante stoornis);
 • Trauma bij het kind (inclusief medisch trauma);
 • Kinderen met een somatische voorgeschiedenis.
Deze factoren kunnen maken dat de relatie tussen ouder en kind onder druk staat en dit kan tot een stressvolle situatie leiden.

Wie zijn wij?
Het infantteam van OCRN bestaat uit onder andere een IMH-specialist, kinderarts en kinder- en jeugdpsychiater. Verder bestaat het team uit een ouderbegeleider, een systeemtherapeut, en een orthopedagoog die desgewenst communiceert met het kinderdagverblijf of school.

Hoe werken wij?
“Wij werken vanuit de Infant Mental Health visie (IMH). In deze visie staan zwangerschap en de ontwikkeling van het kind in relatie met de ouder centraal”
Intakefase:
Mede gezien de jonge leeftijd worden wachttijden zoveel mogelijk voorkomen. Afhankelijk van de reden van aanmelding en de leeftijd wordt gekozen voor een intake-vorm. Globaal kan de volgende indeling worden gemaakt:
 • Kinderen van 0-3 jaar en zwangeren: Gestart wordt met het zogenaamde 5 gesprekken model. Een laagdrempelig consultatiemodel waarbij na de intake, een behandeling in 5 gesprekken kan plaatsvinden.(In eerste instantie worden 5 gesprekken voorgesteld met ouder en kind samen). In deze gesprekken wordt eerst de problematiek verkend en vervolgens behandeld. Na 5 gesprekken kan worden afgesloten, overgegaan op verdere behandeling of kan worden gekozen voor een diagnostiek traject.
 • Bij kinderen vanaf 4 jaar wordt gestart met 1 of 2 intakegesprekken met ouder en kind samen. Afhankelijk van de problematiek (somatisch of psychiatrisch) plannen we het het eerste intakegesprek met de juiste specialist(en). Na het eerste of tweede gesprek wordt een plan gemaakt voor verdere diagnostiek.
Wat bieden wij?
Na de intakefase volgt een behandeladvies. Dit advies wordt besproken met ouders.
De behandeling kan bestaan uit:
 • ouder-kind (spel)therapie;
 • speltherapie;
 • traumabehandeling middels EMDR - ouderbegeleiding;
 • systeemtherapie;
 • thuisbegeleiding (IPG);
 • eventueel medicatie (medicatie wordt gezien de jonge leeftijd maar beperkt ingezet);
 • schoolbezoek of bezoek aan de peuterspeelzaal bestaat tot de mogelijkheden.
Verwijzen:
Voor een verwijzing is een brief nodig van
 • een huisarts of medisch specialist
 • het Centrum voor Jeugd en Gezin of het wijkteam
Een verwijzing kan al tijdens de zwangerschap plaatsvinden.

De brief kan worden gericht aan:
OCRN t.a.v. het Infantteam
Postbus 8159
9702 KD Groningen

Consultatie en overleg:
Wilt u als verwijzer overleggen dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van het Infantteam.

BEKIJK HIER DE FOLDER
Direct aanmelden