Kinder- & Jeugd GGZ | aandachtig | nuchter | zorgvuldig | liefdevol

Multidisciplinaire hulpverlening

OCRN Kinder- & Jeugd GGZ met mogelijke thuisbegeleiding (IPG) en Infantteam biedt psychische hulp aan kinderen en jongeren. Dokter Erica Everts geeft leiding aan een multidisciplinair team van kinder- en jeugdpsychiaters, (kinder)artsen, psychologen, orthopedagogen en neurolinguïsten. Ouders en/of andere opvoeders (zoals de school) worden nauw bij de diagnostiek en (eventuele) behandeling betrokken. 

Veel voorkomende behandelgebieden OCRN Kinder - & Jeugd GGZ | Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar
 

Infantteam | Speciaal voor kinderen van 0 tot 6
Speciaal voor kinderen van 0 tot 6 is het Infantteam opgericht binnen OCRN. Is er iets met mijn kind aan de hand? De ontwikkeling van het jonge kind verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Deze periode is kwetsbaar maar biedt ook mogelijkheden tot verandering. Het infantteam werkt vanuit de Infant Mental Health visie (IMH). In deze visie staan zwangerschap en de ontwikkeling van het kind in relatie met de ouder centraal. Het infantteam richt zich op jonge kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders/verzorgers, klik hier voor meer informatie.
 
Wat doet OCRN niet? Wat zijn uitsluitingscriteria?
Er zijn problemen waarvoor OCRN huisarts, GGD-arts of sociaal wijkteam verzoekt niet naar OCRN te verwijzen, omdat deze een meer intensieve en specialistische behandeling vergen en waarvoor crisiszorg of opname noodzakelijk is, zoals bij ernstige verslavingen, acute psychoses en acute suïcidaliteit. Daarnaast is OCRN niet uitgerust om specialistische diagnostiek en behandeling te bieden als er vermoedens zijn van problematiek vanuit een (licht) verstandelijke beperking.

Daarnaast hebben we niet op al onze locaties de IPG en IMH (Infantteam). Deze zijn beschikbaar op onze locaties in Assen en Groningen. 
Direct aanmelden