Kwaliteitszegel

 

OCRN is HKZ-gecertificeerd door het Keurmerkinstituut. 

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-Certificaat betekent dat door middel van extern onderzoek vastgesteld is dat OCRN goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt, continu werkt aan optimalisering van het aanbod, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld. OCRN Afdeling Dyslexiezorg is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Bij het NKD is een groot aantal dyslexiezorgverleners aangesloten. Zij hebben aangetoond te werken volgens de hoge kwaliteitseisen die het NKD hanteert. Aansluiting bij het NKD heeft als voordeel dat gemeenten weten dat een dyslexiezorgverlener werkt volgens die kwaliteitseisen. Alle aangesloten instituten en praktijken hebben daarom contracten met gemeenten in Nederland kunnen afsluiten.
 

 


 

 
Privacy Sitemap Gerealiseerd door Time2impress
AANMELDEN