• Tevredenheidscijfer cliënten

  22-02-2018

  OCRN presenteert u graag haar cliënttevredenheidscijfers voor 2017. Gemiddeld kregen we van onze cliënten een 8,3 over alle trajecten. We zijn blij met de positieve en opbouwende feedback die we van ouders en cliënten hebben ontvangen. De feedback heeft een prominente plek gekregen in ons jaarplan voor 2018. 

  OCRN heeft een jaar gekend  waarin de behandelcapaciteit vergroot kon worden. Dat heeft ons in staat gesteld de wachtlijsten terug te dringen en de doorlooptijd van trajecten te verkorten. We hebben in 2017 vele nieuwe contacten in het sociale domein opgedaan, waardoor we onze samenwerking hebben kunnen intensiveren met gemeenten en andere partners, waardoor we onze cliënten nog beter kunnen helpen.

  OCRN heeft aandacht voor het grote en het kleine hoog in het vaandel staan. Een hoge kwaliteit van werken houdt in dat er ook aandacht is voor schijnbare details. Hoe waarderen ouders/verzorgers de hulpverlening van OCRN? Om de kwaliteit van de hulpverlening hoog te houden, wordt ouders/verzorgers gevraagd een zogenaamde 'GGZ-Jeugdthermometer' in te vullen. Een hoog percentage 'ja' betekent een goede zorg en een hoog percentage 'nee' betekent dat de zorg op dit punt nog verbeterd kan worden. De GGZ-Jeugdthermometer voor ouders/verzorgers over de behandeling van hun kind bestaat uit vier onderdelen:
  - waardering van de informatie en inspraak; vraag 1 t/m 5
  - waardering van de hulpverlener van het kind; vraag 6 t/m 9
  - waardering van de behandeling van het kind; vraag 10 t/m 15
  - rapportcijfer voor de behandeling van het kind / OCRN aanbevelen? als zorgverlener; vraag 16 en 19. 

  Tevredenheidscijfers 2017 | % Ja
   
  Vraag 1 t/m 5 
  Waardering van de informatie en inspraak
  1 Heeft u voldoende informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden voor uw kind in de instelling?   97
  2 Heeft u voldoende informatie gekregen over de aanpak van de behandeling van uw kind?   98
  3 Heeft u voldoende informatie gekregen over wat u kon verwachten als resultaat van de behandeling van uw kind?   92
  4 Kon u meebeslissen over de behandeling die uw kind zou krijgen?   86
  5 Bent u tijdens de behandeling van uw kind voldoende geïnformeerd over de behandeling?   96
       
  Vraag 6 t/m 9
  Waardering van de hulpverlener van het kind
  6 Vond u de hulpverlener van uw kind voldoende deskundig? (goed in zijn of haar vak)   98
  7 Kon u de hulpverlener voldoende vertrouwen?   99
  8 Toonde de hulpverlener van uw kind voldoende respect voor u?   99
  9 Vond u de hulpverlener van uw kind voldoende geïnteresseerd in u en uw mening?   97
       
  Vraag 10 t/m 15
  Waardering van de behandeling van het kind
  10 Is er een behandelplan gemaakt?   93
  11 Heeft u ingestemd met dit behandelplan?   94
  12 Werd het behandelplan van uw kind naar uw wens uitgevoerd?   92
  13 Vond u de behandeling van uw kind de juiste aanpak voor de problemen van uw kind?   92
  14 Vindt u dat uw kind door de behandeling voldoende vooruit is gegaan?   90
  15 Vindt u dat uw kind door de behandeling beter kan omgaan met mensen en situaties, waar het eerder problemen mee had?   77
       
  Vraag 16 en 19
  Rapportcijfer voor de behandeling van het kind / aanbevelen OCRN
  16 Welk rapportcijfer zou u geven voor de behandeling van uw kind?   8,3
  19 Zou u een ander aanraden hulp te zoeken bij deze instelling voor zijn/haar kind?   97
   
Privacy Sitemap Gerealiseerd door Time2impress
AANMELDEN