Een aandachtsvolle benadering

Vanaf het eerste contactmoment merkt de kleine en grote cliënt gastvrijheid en hoffelijkheid op, een gevoel welkom te zijn. Professionaliteit, een persoonlijke, liefdevolle benadering en een georganiseerde omgeving gaan samen op. Bij OCRN is er aandacht voor het 'kleine' en het 'grote': de fris geschikte bloemen, schone gangen en behandelkamers en vriendelijke bejegening, zeggen ook iets over de wijze van diagnosticeren en behandelen, de lezing die één van de medewerkers geeft of de colleges die worden verzorgd voor postdoctorale opleidingen. OCRN werkt bij uitstek multidisciplinair. Een kind of jongere kan door meerdere 'onderzoeksbrillen' bekeken worden. Ook op deze wijze wil OCRN de kwaliteit van haar onderzoek waarborgen. 
Direct aanmelden