Clientenraad

De cliëntenraad van OCRN is een onafhankelijk adviesorgaan waarin cliënten of hun vertegenwoordigers zitting hebben om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbewaking van de zorg. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van OCRN. Op die manier worden cliënten bij belangrijke beslissingen van de organisatie betrokken. Dit kan gaan over van alles, bijvoorbeeld de wijze waarop met cliënten wordt gecommuniceerd, een aanpassing van de bestaande klachtenregeling of de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen. Als u vragen heeft of meer informatie wilt, dan kunt u een e-mail sturen naar: clientenraad@ocrn.nl. De cliëntenraad is geen klachtencommissie voor individuele klachten, maar probeert structurele verbeteringen bij OCRN te bewerkstelligen. Hoe u een klacht kunt indienen leest u op deze pagina: https://ocrn.nl/over-ocrn/klachten.

Direct aanmelden