Masteropleidingen


Jaarlijks voeren psychologen-in-opleiding en orthopedagogen-in-opleiding een eindstage en/of onderzoeksstage uit bij OCRN. De opleidelingen verkeren in de laatste fase van de studie. De opleidelingen zijn afkomstig van de Rijksuniversiteit Groningen. De verantwoordelijkheid voor de stageperiode van de opleidelingen ligt bij de inhoudelijk directeur, mevr. dr. F. (Frederiec) Withaar.

 
 
Direct aanmelden