Postdoctorale opleidingen

OCRN is een erkende opleidingsplaats voor de postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Orthopedagoog-Generalist en Klinisch Psycholoog. Aan het OCRN-opleiderschap voor postdoctorale opleidingen worden hoge eisen gesteld; OCRN stelt op haar beurt hoge eisen aan de inzet en deskundigheid van de opleidelingen.

Mw. Dr. I. (Iris) Schmidt heeft als p-opleider bij OCRN Kinder - & Jeugd GGZ een belangwekkende historie opgebouwd met betrekking tot het opleiden van GZ-psychologen, Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft OCRN gevraagd een samenwerking aan te gaan bij de opleiding tot GZ-psycholoog. De (duurzame) samenwerking is inmiddels van start gegaan. We verwachten met deze samenwerking goed geschoolde en breed inzetbare GZ-psychologen te kunnen leveren/op te leiden.

Het Samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Praktijkinstellingen van de Postacademische PSY-Opleidingen verzorgt de beroepsopleidingen tot GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut. Ook is OCRN erkend opleidingsplaats voor de verpleegkundige in opleiding tot specialist (VIOS; Master Advanced Nursing Practice). Klinisch Psycholoog mw. dr. I. (Iris) Schmidt is p-opleider.  Klinisch Psycholoog mw. drs. Anja Hoogland is waarnemend p-opleider en praktijkopleider. 

 


 

Direct aanmelden