Team Adolescenten | Speciaal voor 16+

De teams van OCRN en Forte GGZ hebben de krachten gebundeld voor de zorg aan adolescenten. Expertise vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenpsychiatrie komen nu samen in het Team Adolescenten:  

Passende zorg voor adolescenten (16 jaar - 23 jaar)
Er is in de afgelopen jaren veel onrust geweest over jongeren die 18 jaar worden. Zij staan buiten de Jeugdwet en 'moeten door'. Hier komt veel bij kijken, met name als er sprake is van kwetsbaarheid als psychiatrische problematiek. OCRN wil, samen met Forte GGZ, hierin een brug slaan, door passend aanbod te ontwikkelen voor adolescenten in de zogenaamde 'transitie-leeftijd' van 16 tot ongeveer 23 jaar, die veelal nog schoolgaand en thuiswonend zijn. In deze leeftijdscategorie kunnen veel “grote” psychiatrische ziektebeelden zich voor het eerst manifesteren, waardoor zowel expertise vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie als vanuit de volwassenepsychiatrie nodig is. 

Adolescenten vragen om eigen benadering
Deze doelgroep vraagt een aangepaste benadering, waarbij ook de ouders meegenomen worden en de continuïteit van de zorg belemmerd door de wijziging rond de 18e verjaardag van jeugdwet naar zorgverzekeringswet. Vanuit deze ervaring is de behoefte ontstaan om apart aanbod te ontwikkelen voor adolescenten waarin Forte GGZ en OCRN hun krachten en expertise bundelen. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij.

OCRN en Forte GGZ hebben krachten gebundeld
Het adolescententeam is opgericht door OCRN en Forte GGZ gezamenlijk en samengesteld uit behandelaren vanuit Forte GGZ en OCRN met affiniteit voor de doelgroep. Voor deze doelgroep zijn aparte diagnostische en behandelingsmiddelen beschikbaar, die recht doen aan de doelgroep. Voor elke cliënt wordt gezocht naar een passend aanbod in verhouding tot hulpvraag, problematiek en wensen. 

Verwijzing
Om in aanmerking te komen voor zorg door het Adolescententeam is een verwijzing nodig van een (huis)arts, of van het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt zich dan aanmelden bij OCRN. 
Wilt u meer weten over wat OCRN en het Adolescententeam voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met OCRN op via info@ocrn.nl of bel naar 050-7501349.   
Direct aanmelden