Sitemap

Hulpverlening
Home
Kinder - & Jeugd GGZ
Multidisciplinaire hulpverlening
Behandelgebieden
Angst | typen angsten
Trauma | PTSS
Depressie
ADHD | ADD
ASS | Autisme
Hechtingsproblemen
Gedragsproblemen
Onverklaarde lichamelijke klachten | SOLK
Schoolweigering
Zindelijkheidsproblemen
Dyslexie | Complexe leesstoornis
Dyscalculie | Complexe rekenstoornis
IPG | Intensieve Psychiatrische Gezinsbegeleiding
Psychomotorische Therapie | PMT
Aanmelding
Verwijzers
Vergoeding
Medicatie op reis
Boek | Ontwikkeling van 0-4
Behandelgebieden
Team Infants | Speciaal voor 0-5
Dyscalculie
Definitie dyscalculie
Herkenning dyscalculie
Aanpak dyscalculie
Dyslexie kinderen
Wat is dyslexie?
Uitleg voor kinderen
Dyslexieonderzoek
Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie
Dyslexiebehandeling
Effectiviteit dyslexiebehandeling
Opzoekboekjes: spelling thuis en school
Dyslexieverklaring
Vergoeding
Covid 19: tijdelijke aanpassing toelatingscriteria
Aanmeldroute Drentse gemeenten
Aanmeldroute Groningse gemeenten
Van onderwijs naar zorg
Tarieven particuliere zorg
Dyslexie volwassenen
Dyslexie | Onderzoek en behandeling
De beleving van dyslexie
Tarieven particuliere zorg
Aanmelden
Particuliere zorg
Vergoede dyslexiezorg
Kinder- & Jeugd GGZ
Mijn OCRN
Verwijzers
Herhaalrecept
Bedankt
Over OCRN
Wetenschap
Kwaliteitszegel
Een aandachtsvolle benadering
Disciplines | Behandelgebieden
Afstemming met school
Masteropleidingen
Postdoctorale opleidingen
Wetenschappelijk onderzoek
Erkend door Ministerie VWS
Klachten
Missie & visie
Clientenraad
Team Infants | Speciaal voor 0 tot 5
Leiding OCRN
Privacy
Wachttijden
Wachttijden Kinder - & Jeugd GGZ
Wachttijden Dyslexiezorg
Contact
Contactformulier
Nieuws
Privacy
Voorwaarden
Volwassenen
Afdeling Volwassenen 18 - 70
Studentenpoli
Papieren aanmeldformulieren
Toelichting op de presentaties van het symposium
Symposium
Cookiebeleid
Medicatie mee op reis
Bedankt
Vacatures
Basisarts of Verpleegkundig Specialist, locatie Leeuwarden (24 uur)
Systeemtherapeut Groningen
HR adviseur (28 uur)
GZ-psycholoog/ Orthopedagoog-Generalist Leeuwarden
Klinisch Psycholoog Groningen
Klinisch Psycholoog Leeuwarden
Infant Mental Health (IMH) specialist Groningen
Communicatieadviseur (32 uur)
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Groningen (ADO)
GZ-psycholoog/ Orthopedagoog Generalist Groningen 32-36 uur per week
Lid Raad van Toezicht OCRN/ Forte GGZ
Klokkenluidersregeling
FAQ
Vragen voor of tijdens de aanmelding
Vragen voor of tijdens de diagnostiek of behandeling
404
LET OP: Extra veiligheidsmaatregelen
Werken bij
Direct aanmelden