Sitemap

Hulpverlening
Home
Kinder - & Jeugd GGZ
Multidisciplinaire hulpverlening
Behandelgebieden
Angst | typen angsten
Trauma | PTSS
Depressie
ADHD | ADD
ASS | Autisme
Hechtingsproblemen
Gedragsproblemen
Onverklaarde lichamelijke klachten | SOLK
Schoolweigering
Zindelijkheidsproblemen
Dyslexie | Complexe leesstoornis
Dyscalculie | Complexe rekenstoornis
IPG | Intensieve Psychiatrische Gezinsbegeleiding
Psychomotorische Therapie | PMT
Aanmelding
Verwijzers
Boek | Ontwikkeling van 0-4
Behandelgebieden
Team Infants | Speciaal voor 0-5
Dyscalculie
Definitie dyscalculie
Herkenning dyscalculie
Aanpak dyscalculie
Dyslexie kinderen
Wat is dyslexie?
Uitleg voor kinderen
Dyslexieonderzoek
Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie
Dyslexiebehandeling
Effectiviteit dyslexiebehandeling
Opzoekboekjes: spelling thuis en school
Dyslexieverklaring
Vergoeding
Aanmeldroute Drentse gemeenten
Aanmeldroute Groningse gemeenten
Van onderwijs naar zorg
Tarieven particuliere zorg
Dyslexie volwassenen
Dyslexie | Onderzoek en behandeling
De beleving van dyslexie
Tarieven particuliere zorg
Aanmelden
Particuliere zorg
Vergoede dyslexiezorg
Kinder- & Jeugd GGZ
Mijn OCRN
Verwijzers
Herhaalrecept
Bedankt
Over OCRN
Wetenschap
Kwaliteitskeurmerk
Disciplines | Behandelgebieden
Afstemming met school
Klachten
Missie & visie
Clientenraad
Team Adolescenten | Speciaal voor 16+
Team Infants | Speciaal voor 0 tot 5
Leiding OCRN
Wachttijden
Wachttijden Kinder - & Jeugd GGZ
Wachttijden Dyslexiezorg
Contact
Contactformulier
Nieuws
Privacy
Voorwaarden
Volwassenen
Afdeling Volwassenen 18 - 70
Studentenpoli
Papieren aanmeldformulieren
Toelichting op de presentaties van het symposium
Symposium
Cookiebeleid
Medicatie mee op reis
Bedankt
Vacatures
Masteropleidingen
Basisarts of Verpleegkundig Specialist, locatie Leeuwarden (24 uur)
Adviseur zorgverkoop en interne beheersing (32-36 uur)
BiG geregistreerde Systeemtherapeut Groningen
Klinisch Psycholoog Groningen en Leeuwarden
Infant Mental Health (IMH) specialist Groningen
GZ-psycholoog/ Orthopedagoog Generalist Groningen 32-36 uur per week
Psycholoog/ Orthopedagoog (coördinerend behandelaar) 32-36 uur (Groningen)
Klokkenluidersregeling
FAQ
Aanmelding
Diagnostiek & Behandeling
Medicatie
Kosten & Vergoedingen
Algemeen
404
Werken bij
Direct aanmelden