Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 20-02-2018
 
De actuele wachttijden bij OCRN worden bepaald door het aantal aanmeldingen, de hoeveelheid beschikbare hulpverleners en door de intensiteit van de lopende trajecten. De wachttijd voor nieuwe aanmeldingen is daarom altijd een inschatting. Dit betekent dat de wachttijd korter (maar ook langer) kan zijn. Bij het bepalen van de wachttijd wordt uitgegaan van de eerstkomende beschikbare plek voor een afspraak; indien u specifieke voorkeuren heeft kan de wachttijd toenemen. Deze eerste afspraak (screening) kan pas worden ingepland als zowel de verwijzing als de aanmelding binnen is.
 
Soms worden cliënten aangemeld waarbij het gezien de aard en/of ernst van de problematiek van belang is deze cliënten voorrang te geven op de wachtlijst. Als dit het geval is, wordt in het screeningsgesprek gesprek met u gekeken naar de mogelijkheden. Dit kan directe hulp door OCRN zijn of een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsinstelling.
 
Kinder- en Jeugd GGZ
 
Aanmeldingswachttijd
De aanmeldingswachttijd is de periode tussen het moment dat u zich aanmeldt en de eerste afspraak (screening). Momenteel bedraagt de aanmeldingswachttijd: 
 
Groningen: 24 weken.
Assen: 23 weken.
Leeuwarden: 24 weken.
Hoogezand: 16 weken.


N.B. Een aantal gemeentes in Drenthe hebben op dit moment een achterstand in het verwerken van de zorgtoewijzingen, hierdoor kan de wachttijd in Assen verder oplopen.
 
De aanmeldingswachttijd voor infants (kinderen onder de 6 jaar) is afwijkend; hiervoor geldt een wachttijd van 4 tot 8 weken. Daarnaast geldt dat de wachttijd eveneens langer is indien er ook een vraag rondom dyslexie is.

Vergoede dyslexiezorg
 
OCRN werkt volgens het protocol ‘Dyslexie diagnostiek en behandeling’ van Blomert (2006). Een aanmelding voor diagnostiek en behandeling van dyslexie dient te voldoen aan bepaalde eisen, zoals geformuleerd in het protocol van Blomert. Voordat een cliënt in zorg kan komen, dient een beoordeling plaats te vinden van het dossier. Complete aanmeldingen (van ouders en school) waarbij alle gegevens volledig zijn, worden binnen drie weken door OCRN beoordeeld.
 
 Aanmeldingswachttijd
De aanmeldingswachttijd is de periode tussen het moment dat het dossier compleet is en de eerste afspraak in de diagnostiek fase. Momenteel bedraagt de aanmeldingswachttijd voor de vergoede dyslexiezorg:
 
Groningen: 1-2 weken.
Assen: 3-4 weken.
Leeuwarden: 4-5 weken.

 
Neem gerust contact op met ons secretariaat om informatie te krijgen over uw specifieke situatie.
 
Privacy Sitemap Gerealiseerd door Time2impress
AANMELDEN