Wachttijden

Wachttijden

Het team van OCRN is zich er zeer van bewust dat lange wachttijden ongewenst zijn. Het is ook de reden waarom uitbreiding van behandelcapaciteit plaatsvindt op de locaties. Het team van OCRN is blij met het vertrouwen van kinderen en jongeren, hun ouders, huisartsen en wijk- of gebiedsteams en wil dit vertrouwen ook blijven waarmaken.     
Direct aanmelden