R&D | 360DSM | Mobiele web-applicatie


De Vakgroep Ontwikkelingspsychologie, het Lectoraat van de Hanzehogeschool, RENN 4 en OCRN Kinder- & Jeugd GGZ hebben een samenwerking tot stand gebracht inzake wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leren en gedrag. Dr. H.W. (Henderien) Steenbeek is lector Leren & Gedrag. Vanuit RENN 4 participeert dr. J.O. (Jan) Bijstra. Namens OCRN zijn dr. F. W. (Frederiec) Withaar en drs. ir. P. (Paul) de Zwart betrokken bij het onderzoeksproject. Cliënten van OCRN kunnen mogelijk om medewerking worden gevraagd. Bij het wetenschappelijk onderzoek wordt gebouwd op de grondbeginselen van de dynamische systeemtheorie. Volgens de dynamische systeemtheorie komt ontwikkeling (bijvoorbeeld talentontwikkeling) tot stand in de interactie tussen behandelaar, leerling en taak. Wanneer deze drie elementen goed op elkaar zijn ingespeeld ontwikkelen alle drie in de  “opwaartse talentspiraal”. In de situatie van een behandeling van een leerprobleem zoals dyslexie is er sprake van complexe interactiedriehoeken, die op hun beurt met elkaar interacteren.  In iedere driehoek is sprake van verschillende vormen van feedback; het complex aan driehoeken kan gezien worden als de toestand van een systeem. Wanneer in een van de interactiedriehoeken iets verandert, heeft dit paseffect voor het leerproces, indien ook in de andere driehoeken veranderingen kunnen optreden. 

 
Ontwikkeling
360DSM is een mobiele web-applicatie, ontworpen om direct inzicht te krijgen in de voortgang van de behandeling van ADHD bij kinderen tussen 8 en 12 jaar. Klik hier

Considering the health care sector heavily relies on the premise of working with evidence-based instruments, 360DSM is currently being validated. A team of psychologists from OCRN, supervised by renowed researchers from University of Groningen (RUG), has started a research track to validate the tool. Results are expected in 2017. 360DSM is a mobile-first web-applicationdesigned to get direct insight in the progress of the treatment of ADHD for children between the age of 8 and 12. Click here

The challenge
Children diagnosed and/or treated for ADHD, have to regularly fill in questionnaires to assess their situation. These questionnaires, which often comprise more than 100 questions, are often tedious and not at all easy nor fun to fill in. Moreover, the time it takes to process these surveys by psychologist takes up a lot of valuable time. Among other problems, right now, the result is that there is only room for a survey at the beginning and at the end of a treatment process.

Time for a change! 
In collaboration with psychologists and psychiatrists from child & youth mental health care provider OCRN, the ADHD monitoring-process has been redesigned and gamified.

A set of 14 distinct key-characteristics representing ADHD, have been distilled from DSM5 and a series of standard questionnaires, originally comprising more than a hundred questions.

With each of these 14 characteristics an animated image has been developed to reflect the core of each characteristic. These images act as a visual-aid to support the assessment. Every image is positive, fun, and recognizable for the child, making the questionnaire a fun experience to walk through.

Contact
Want to know more about 360DSM? For more information you can contact Dr. Frederiec Withaar, projectleader from OCRN Mental Health Care or drs. ir. Paul de Zwart from OCRN Mental Health Care (phone: +31(0)50 750 13 49) or Dr. Gerard Dekker, projectleader 360DSM from MadLogic (phone: +31(0)6-5539 4523). 
Privacy Sitemap Gerealiseerd door Time2impress
AANMELDEN