Aanmelden

Vragen?

Of klik hier om naar het contactformulier te gaan

Welkom bij OCRN

Jeugd GGZ & dyslexiezorg

OCRN heeft een afdeling Dyslexiezorg en afdeling Jeugd GGZ. OCRN is gevestigd in Assen, Groningen, Hoogezand en Leeuwarden. Bij OCRN werkt een team van kinder- en jeugdpsychiaters, (kinder)artsen, (neuro)psychologen, neurolinguïsten, klinisch psychologen en orthopedagogen. Het team ziet het als opdracht elke dag opnieuw invulling aan te geven aan de hoge tevredenheidscijfers, door oprechte belangstelling voor het 'kleine' en het 'grote' in het alledaagse leven van kinderen en jongeren, thuis en in het onderwijs. OCRN werkt met eigentijdse, wetenschappelijke kennis en ervaring; de zonnebloem staat symbool voor kleur, kracht om te groeien en bovenal: warmte in de vorm van aandachtsvol contact. OCRN werkt nauw samen met intern begeleiders in het basisonderwijs en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs, huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en wijk- en gebiedsteams; effectiviteitsonderzoek. OCRN heeft met de Drentse, Friese en Groningse gemeenten de zorgcontracten afgesloten. Voor psychische hulp voor volwassenen wordt verwezen naar: Forte GGZ (Groningen & Leeuwarden).

Kortdurende zorg als het kan, langer als dit nodig  is en altijd vlot in de omgang, respectvol in de benadering en liefdevol in de bejegening.
 
 


‚Äč
  1. Privacy
  2. Sitemap
Ontwikkeld door Time2impress    

Menu