Jeugd GGZ 6-17 jaar

Kinder GGZ 0-6

Dyslexiezorg

Forte GGZ 18-70

Maak je keuze

De hulpverlening van OCRN

OCRN biedt geestelijke gezondheidszorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Binnen deze doelgroep heeft OCRN 2 gespecialiseerde teams: het IMH-team voor onze jongste cliënten (0 tot 6 jaar) en het Adolescententeam voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Naast kinder - en jeugd GGZ biedt OCRN specialistische dyslexiezorg. Vanaf het eerste contactmoment merken kinderen, jongeren en hun ouders gastvrijheid en professionaliteit op. Een liefdevolle benadering en een moderne, georganiseerde omgeving gaan samen op.

Daarnaast zijn we bij OCRN vaak op zoek naar professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Ben je bijvoorbeeld GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, KP-er of SPV-er en toe aan een nieuwe uitdaging? Bekijk dan ook een onze vacatures.

Ga direct naar

Jeugd GGZ 6 t/m 17 jaar

OCRN biedt onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met psychische problemen. Ouders en/of andere opvoeders (zoals de school) worden nauw bij de diagnostiek en (eventuele) behandeling betrokken. Behandelgebieden: angst, trauma, depressie, ADHD, autisme spectrum stoornissen, hechtingsproblemen, onverklaarde lichamelijke klachten, schoolweigering, zindelijkheidsproblemen en gedragsproblemen. Speciaal voor kinderen van 0 tot 6 jaar is het Infantteam opgericht. Het Team Adolescenten richt zich specifiek op de leeftijdsgroep 16-23 jaar. Behandeling bij OCRN vindt plaats door een gespecialiseerd team.

Ga direct naar

Kinder GGZ 0 t/m 6 jaar

Speciaal voor kinderen van 0-6 jaar is binnen OCRN het Infantteam opgericht. Voor wie is de hulp? Ons infantteam richt zich op jonge kinderen en hun ouders/verzorgers met problemen op het gebied van: psychische problemen en zwangerschap; trauma’s rondom de zwangerschap of bevalling; de regulatie: slapen, eten, gedrag, huilen; de hechting; ontwikkelingsproblematiek (bijvoorbeeld een aan autisme verwante stoornis); trauma bij het kind (inclusief medisch trauma); kinderen met een somatische voorgeschiedenis. Deze factoren kunnen maken dat de relatie tussen ouder en kind onder druk staat en dit kan tot een stressvolle situatie leiden.

Ga direct naar

Dyslexiezorg

Dyslexie is een complexe leerstoornis en vraagt om een specialistische behandeling waarbij zowel oog is voor de technische aspecten van het lezen en schrijven als voor het sociaal-emotionele functioneren van het kind. Niet zelden is sprake van faalangst en een negatief zelfbeeld. De behandeling die geboden wordt door OCRN is zeer effectief, zo blijkt uit onderzoek onder supervisie van prof. dr. A.E.M.G. Minnaert van de Rijksuniversiteit Groningen. Behandeling vindt plaats door een gespecialiseerd team.

Ga direct naar

Forte GGZ 18 t/m 70

Forte GGZ is een praktijk voor volwassenen met psychische problemen. Vanaf het eerste contactmoment merkt de cliënt hoffelijkheid en gastvrijheid op. Professionaliteit, een persoonlijke benadering en een moderne, georganiseerde omgeving gaan samen op. Een behandeling is kort als het kan, langer als dit nodig is. De zorg van Forte GGZ wordt vergoed door de samenwerkende zorgverzekeraars. Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) over Forte GGZ: "Forte GGZ biedt goede, veilige, gestructureerde en doelgerichte zorg."

Ga direct naar

Kortdurende zorg als het kan, langer als het nodig is.

OCRN is een praktijk voor kinderen en jongeren met psychische problemen zoals angst, depressie, trauma, ADHD, autisme spectrum stoornissen, hechtingsproblemen, onverklaarde lichamelijke klachten, gedragsproblemen, dyslexiezorg en dyscalculiezorg. De zonnebloem staat voor kleur, kracht om te groeien door warm en aandachtsvol contact. Bij OCRN werkt een toegewijd team van kinder- & jeugdpsychiaters, (kinder)artsen, psychologen, orthopedagogen en neurolinguïsten. OCRN is door het KIWA HKZ-gecertificeerd. De kwaliteit van de dyslexiezorg is erkend door het Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). 
Kinder - & Jeugd GGZ
Dyslexiezorg

Diverse locaties in Noord-Nederland

Centraal postadres

OCRN
Postbus 8159
9702 KD Groningen

OCRN Hoogezand

Vestiging
Molendijk 11
9601 LH Hoogezand
Tel. (0598) 820 999
Fax. (050) 820 02 36
hoogezand@ocrn.nl

OCRN Groningen

Hoofdlocatie Groningen
Paterswoldseweg 802
9728 BM Groningen
Tel. (050) 750 13 49
Fax. (050) 820 02 36
groningen@ocrn.nl

OCRN Assen

Hoofdlocatie Drenthe
Balkendwarsweg 3
9405 PT Assen
Tel. (0592) 710 483
Fax. (050) 820 02 36
assen@ocrn.nl

OCRN Leeuwarden

Hoofdlocatie Friesland
Balthasar Bekkerwei 96
8914 BE Leeuwarden
Tel. (058) 711 33 11
Fax. (050) 820 02 36
leeuwarden@ocrn.nl

OCRN Groningen-Oost

(Dyslexiezorg) in de Tine Marcusschool
Jaltadaheerd 163
9737 HK Groningen
Tel. (050) 750 13 49
groningen@ocrn.nl
Direct aanmelden