Aanmelden
Vragen?
Of klik hier om naar het contactformulier te gaan

Welkom bij OCRN

ASSEN | GRONINGEN | HOOGEZAND | LEEUWARDEN

'Kortdurende zorg als het kan, langer als dit nodig  is en altijd vlot in de omgang, respectvol in de benadering en liefdevol in de bejegening.' ‚Äč

OCRN Kinder- & Jeugd GGZ | Dyslexiezorg is een praktijk voor kinderen en jongeren met psychische problemen zoals angst, onzekerheid, depressie, trauma, concentratieproblemen, moeite in het sociale contact, hechtingsproblemen, onverklaarde lichamelijke klachten en gedragsproblemen. OCRN heeft daarnaast een afdeling voor onderzoek en behandeling van dyslexie en dyscalculie. Bij OCRN werkt een team van Kinder- & Jeugdpsychiaters, (Kinder)artsen, Neuropsychologen, Neurolinguïsten, Ontwikkelingspsychologen, Orthopedagogen, GZ-Psychologen en Klinisch Psychologen. De zonnebloem staat symbool voor kleur, kracht om te groeien en bovenal: warmte in de vorm van aandachtsvol contact. Het team ziet het als opdracht elke dag opnieuw invulling te geven aan de hoge tevredenheidscijfers, door oprechte belangstelling voor het 'kleine' en het 'grote' in het alledaagse leven van kinderen en jongeren, thuis en in het onderwijs. Zie: effectiviteitsonderzoek door Rijksuniversiteit Groningen. Nieuws: OCRN-behandelaars Astrid Menninga en Sabine van Vondel gepromoveerd tot doctor aan Rijksuniversiteit Groningen; promotor: Prof. dr. P.L.G. van Geert. 
 


Voor psychische hulp voor volwassenen wordt verwezen naar:
 Forte GGZ Afdeling Volwassenen | Studenten Poli; geen wachtlijst in Groningen en Leeuwarden
 
  1. Privacy
  2. Sitemap
Gerealiseerd door Time2impress    

Menu