Effectiviteit dyslexiebehandeling

De dyslexiebehandeling van OCRN blijkt zeer effectief, zo toont onderzoek (Masterthesis, Rijksuniversiteit Groningen) aan. Prof. dr. A.E.M.G. Minnaert van de Rijksuniversiteit Groningen - afdeling Orthopedagogiek - heeft de begeleiding en supervisie verzorgd van het effectiviteitsonderzoek naar de dyslexiebehandeling. Daarbij is onderzocht welke factoren van invloed zijn bij de ontwikkeling van de lees- en spellingvaardigheid binnen de behandeling. Het onderzoek is uitgevoerd door mevr. G. (Gytha) Arts en mevr. J. (Janieke) Krol; hun Masterthesis zal verschijnen in de vorm van artikelen voor Nederlandstalige en Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften; hun thesis is voorgedragen voor de scriptieprijs. Uit het onderzoek blijken zowel de technische leesprestaties op woord- en tekstniveau als de spellingprestaties significant te zijn verbeterd ten opzichte van het niveau van spellen dat kinderen bij de start van het behandeltraject hadden. Nog niet eerder is het beloop van dyslexiebehandelingen beschreven op de wijze van het onlangs afgeronde onderzoek.  

Succesfactoren van een dyslexiebehandeling
J. Krol & G.H.H.M. Arts
Beoordelaren: Prof. Dr. A.E.M.G. Minnaert en Prof. Dr. A.J.J.M. Ruijssenaars

Direct aanmelden