Cliënttevredenheid opnieuw gestegen

De cliënttevredenheidsmeting van 2020 ligt op tafel en dat is reden voor een feestje! OCRN scoorde dit jaar maar liefst een 8,8 voor haar zorgverlening. Vorig jaar was dit een 8,4. Hierbij werd de ggz in 2020 met een 8,3 gewaardeerd (tegenover een 8,0 in 2019) en de dyslexiezorg met een 8,9 (dit was een 8,5 in 2019). Een stijging van de waardering om trots op te zijn. En dat in een tijd waarin veel afspraken via beeldbellen plaatsvonden. Complimenten aan al onze medewerkers die zich in het afgelopen jaar met hart en ziel hebben ingezet voor goede zorg voor onze cliënten!

Natuurlijk is er ook altijd verbetering mogelijk. Voor de ggz wil OCRN zich voornamelijk ontwikkelen in het actiever betrekken en informeren van de jeugdige cliënt (het kind) en de naasten die bij de behandeling betrokken zijn (ouders/verzorgers). Verbetermogelijkheden voor de dyslexiezorg zullen in de loop van dit jaar gestalte krijgen. Cliënten en hun ouders gaven aan dat er behoefte is aan een goede samenwerking met school/leerkracht en aan meer follow-up na de laatste behandelafspraak.

Gemiddeld scoort OCRN in haar waardering door ouders en cliënten 0,2 boven het landelijk gemiddelde voor haar dyslexiezorg. (Voor de jeugd-ggz zijn geen landelijke gemiddelden bekend.)
OCRN gebruikt de landelijke vragenlijst ggz-thermometer voor haar ggz en de CQIndex voor dyslexiezorg om de clienttevredenheid te meten.
Direct aanmelden