Kosten & Vergoedingen

Vraag: Waarom moet ik betalen als ik een afspraak niet ben nagekomen? 

De behandelaar(s) hebben tijd voor u en/of uw kind vrijgemaakt. Dat doet hij/zij omdat hier van te voren een afspraak over is gemaakt. De behandelaar reserveert hiervoor een plekje in zijn/haar agenda. Wanneer u of uw kind niet is verschenen bij deze afspraak ontstaan er onnodige wachtlijsten. In de tijd die voor u gereserveerd was, hadden wij iemand anders kunnen helpen. 

Met welke gemeenten heeft OCRN een contract afgesloten?

OCRN heeft contracten met alle gemeentes in Groningen, Friesland en Noord- en Midden Drenthe voor 2020. 

Kom ik in aanmerking voor vergoeding?

Vergoeding Kinder- en Jeugd GGZ met mogelijke thuisbegeleiding (IPG) & Infantteam (Groningen, Friesland en Noord- en Midden Drenthe)
Voor de vergoeding van de zorg van de afdeling Kinder- & Jeugd GGZ is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk of een verwijzing door het wijkteam of gebiedsteam in uw gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van OCRN.

Vergoeding Dyslexiezorg kinderen (Groningen en Noord- en Midden Drenthe) 
De hulpverlening door de afdeling dyslexiezorg wordt - als aan landelijk gehanteerde voorwaarden wordt voldaan - eveneens vergoed door de gemeentes. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van OCRN.

Direct aanmelden