Aanmelden

Vragen?

Of klik hier om naar het contactformulier te gaan

Welkom bij OCRN

Specialistische Jeugd GGZ & Specialistische dyslexiezorg

OCRN heeft een tweetal specialistische afdelingen: Dyslexiezorg en Jeugd GGZ. OCRN is gevestigd in Assen, Groningen, Hoogezand en Leeuwarden. Bij OCRN werkt een toegewijd team van kinder- en jeugdpsychiaters, (kinder)artsen, (neuro)psychologen, neurolinguïsten, klinisch psychologen en orthopedagogen. Het team ziet het als opdracht elke dag opnieuw invulling aan te geven aan de hoge tevredenheidscijfers, door oprechte belangstelling voor het 'kleine' en het 'grote' in het alledaagse leven van kinderen en jongeren, thuis en in het onderwijs. OCRN werkt met eigentijdse, wetenschappelijke kennis en ervaring; de zonnebloem staat symbool voor kleur, kracht om te groeien en bovenal: warmte in de vorm van aandachtsvol contact. OCRN werkt nauw samen met intern begeleiders in het basisonderwijs en zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs, huisartsen en sociale wijkteams; effectiviteitsonderzoek. OCRN heeft met de Drentse, Friese en Groningse gemeenten de zorgcontracten afgesloten.
 
Praktijkopleiding
Dr. I. W. (Iris) Schmidt & drs. R. (Rosemarie) de Boer
Praktijkleiding algemeen
Drs. E.W. (Noortje) Haga
Praktijkleiding inhoudelijk
Dr. F. W. (Frederiec) Withaar
  1. Privacy
  2. Sitemap
Ontwikkeld door Time2impress    

Menu