Aanmelding

Vraag: Waar kan ik de wachttijden vinden?
De actuele wachttijden kun je vinden in de blauwe balk bovenaan de homepagina onder het kopje ''wachttijden''. De wachttijden worden wekelijks bijgewerkt. Je vindt hier de wachttijden voor de Kinder- en Jeugd GGZ , & Dyslexiezorg.
Vraag: Welke behandelingen biedt OCRN?
Bij OCRN kun je terecht voor enkel- en meervoudige dyslexiebehandelingen, dyscalculiebehandelingen en behandelingen gericht op problematiek betreffende de geestelijke gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, EMDR en ouderbegeleiding. Op de pagina 'Hulpverlening' vindt je meer informatie.
Vraag: Hoe weet ik of de problematiek van mijn kind passend is bij de specialistische zorg die OCRN levert?
Heb je twijfels of je kind op de juiste plek is bij OCRN? Neem hierover gerust contact op met het aanmeldteam. Zij zijn bereikbaar via het secretariaat en kunnen samen met jou kijken of OCRN een passende plek is voor jouw kind.
Vraag: Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
Je kunt je kind digitaal aanmelden via de knop 'Direct Aanmelden' op de homepagina van onze website. Hier kun je als ouder/verzorger een aanmeldformulier invullen voor de Kinder- en Jeugd GGZ of de dyslexie/dyscalculiezorg. Wanneer het om dit laatste gaat, ontvangen wij ook graag een aanmeldformulier van school. Wanneer het gaat om een aanmelding voor de GGZ, dan ontvangen we naast het aanmeldformulier graag een verwijzing van de huisarts of het wijkteam. Tenslotte heeft OCRN een aanmeldformulier voor particuliere hulpverlening
Vraag: Wat kan ik verwachten nadat ik mijn kind heb aangemeld?
Wanneer de aanmelding compleet is, staat je kind bij ons op de wachtlijst en wordt de aanmelding beoordeeld: past de problematiek die genoemd wordt bij de specialistische hulpverlening van OCRN? Wanneer de wachttijd voorbij is, krijgt je een uitnodiging voor een oriënterend gesprek met een regiebehandelaar van OCRN. Tijdens dit gesprek is er ruimte om de vraagstelling verder te verduidelijken. Ook legt de regiebehandelaar het vervolg en de werkwijze van OCRN uit.
Vraag: Hoe lang moet ik wachten voordat er gestart wordt met de behandeling?
Dit is afhankelijk van de geadviseerde behandeling. Ons streven is om dit zo snel mogelijk in te plannen nadat het adviesgesprek is geweest. De wachttijd is mede afhankelijk van de beschikbare dagen en tijden die je aan ons doorgeeft.
Vraag: Aan welke eisen moet er worden voldaan wil mijn kind in aanmerking komen voor een vergoed dyslexieonderzoek?
Een dyslexieonderzoek wordt alleen vergoed als je kind tussen de 7 en 12 jaar oud is en naar de basisschool gaat. Voordat er een aanmelding wordt gedaan moet school extra hulp bieden aan je kind. Wanneer er ondanks de hulp van school geen vooruitgang is en de scores herhaaldelijk (3x) laag zijn, is het mogelijk om je kind aan te melden voor een vergoed dyslexieonderzoek. De aanmelding zal beoordeeld worden door een orthopedagoog om te kijken of jouw kind voldoet aan de eisen die gesteld zijn volgens het Dyslexieprotocol. Ons streven is het complete aanmeldingspakket binnen twee à drie weken te beoordelen. Op de pagina 'Vergoeding van dyslexie' vindt je meer informatie. Overigens zien we dat niet alle scholen met e-scores werken. Bij sommige scholen gebruiken ze bijvoorbeeld 1-5 of OV - G, met vragen hierover kun je het beste contact opnemen met de school van je kind.
Vraag: Ik/mijn kind komt niet in aanmerking voor een vergoed dyslexie- of dyscalculietraject, wat zijn de kosten? 
Voor tarieven particuliere zorg: klik hier. De particuliere (niet-vergoede) zorg van OCRN:
  • dyslexie-onderzoek (basisschool);
  • dyscalculie-onderzoek (basisschool); 
  • dyslexie-onderzoek (voortgezet onderwijs en volwassenen);
  • Intelligentie-onderzoek; 
  • dyslexie-behandeling;
  • dyscalculie-behandeling.

 
Direct aanmelden