Wachttijden Dyslexiezorg

Wachttijden Dyslexiezorg

Laatst bijgewerkt: 30-12-2020

Wachttijden vergoede dyslexiezorg
OCRN werkt volgens het protocol ‘Dyslexie diagnostiek en behandeling’ van Blomert (2006). Een aanmelding voor diagnostiek en behandeling van dyslexie dient te voldoen aan bepaalde eisen, zoals geformuleerd in het protocol van Blomert. Voordat een cliënt in zorg kan komen, dient een beoordeling plaats te vinden van het dossier. Complete aanmeldingen (van ouders en school) waarbij alle gegevens volledig zijn, worden binnen drie weken door OCRN beoordeeld.
 
Wachttijden
De wachttijd tussen de aanmelding en beoordeling bedraagt tussen de 1-4 weken. Wij hebben een complete aanmelding nodig om de beoordeling zo snel als mogelijk te kunnen uitvoeren.
Aansluitend kan er sprake zijn van een korte wachttijd tussen het moment dat het dossier is beoordeeld en de eerste afspraak plaatsvindt in de diagnostiekfase.

Momenteel bedraagt de wachttijd voor de vergoede dyslexiezorg: 
  • Locatie Groningen: 1-4 weken
  • Locatie Assen: 1-4 weken
Friesland
Cliënten die woonachtig zijn in Friesland kunnen per 24 september 2019 niet meer aangemeld worden voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg . OCRN verwijst deze cliënten naar het SDF
Portaal
waarin de gecontracteerde aanbieders zijn vermeld. Dit geldt ook voor Particuliere Dyslexiezorg. Particuliere cliënten uit Friesland kunnen zich vanaf heden alleen nog melden op de locaties Groningen, Assen en Hoogezand. 

Zuid Drenthe:
Per 1-2-2020 is het niet meer mogelijk voor ouders/verzorgers/cliënten die woonachtig zijn in de gemeenten die in de Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe (Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld) aan te melden voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg of Psychiatrie. OCRN heeft voor 2020 geen nieuw contract met deze gemeenten afgesloten. Wij verwijzen u naar de Verwijzingswijzer
Direct aanmelden